Chương trình cho Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƯơngĐối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo Sở Y tế; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo Sở Y tế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại: http://bit.ly/2v8Tak7