Chương trình cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tậtĐối tượng: Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo đơn vị y tế dự phòng /Kiểm soát bệnh tật; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo đơn vị y tế dự phòng/Kiểm soát bệnh tật.

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại: http://bit.ly/2xuFJYF