Chương trình đào tạo cho Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh việnĐối tượng: Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo bệnh viện; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo bệnh viện.

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại: http://bit.ly/2xeGvtx