Chương trình đào tạo cho Trưởng Trạm Y tế xã/phường/thị trấnĐây là chương trình đào tạo bắt buộc đối với Trưởng trạm Y tế xã-phường-thị trấn