Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý bệnh viện

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

 

  • Thời gian tổ chức khóa học: 5 ngày
  • Địa điểm tổ chức: Theo thỏa thuận
  • Đối tượng là cán bộ quản lý bệnh viện: Các Giám đốc, phó Giám đốc, cán bộ trong diện quy hoạch, điều dưỡng trưởng và Trưởng/phó các phòng chức năng.

THỜI GIAN

CHỦ ĐỀ

Ngày 1

08:00 - 08:30

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

08:30 - 10:00

Quản lý và lập kế hoạch Y tế

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 12:00

Quản lý và lập kế hoạch Y tế

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:30

Quản lý chiến lược Bệnh viện

 

 

15:30 - 15:45

Giải lao

15:45 - 17:00

Quản lý chiến lược Bệnh viện

Ngày 2

08:00 - 10:00

Quản lý chất lượng Bệnh viện

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 12:00

Quản lý chất lượng Bệnh viện

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:30

Quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện

15:30 - 15:45

Giải lao

15:45 - 17:00

Quản lý nguồn nhân lực Bệnh viện

Ngày 3

08:00 - 10:00

Quản lý trang thiết bị kỹ thuật Y tế trong Bệnh viện

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 12:00

Quản lý trang thiết bị kỹ thuật Y tế trong Bệnh viện

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:30

Quản lý tài chính Bệnh viện:

Mô hình tự chủ tài chính Bệnh viện

15:30 - 15:45

Giải lao

15:45 - 17:00

Mô hình tự chủ tài chính Bệnh viện

Ngày 4

08:00 - 10:00

Chính sách Bảo hiểm y tế và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 12:00

Chính sách Bảo hiểm y tế và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:30

Chia sẻ kinh nghiệm về tự chủ

15:30 - 15:45

Giải lao

15:45 - 17:00

Chia sẻ kinh nghiệm về tự chủ

Ngày 5

08:00 - 10:00

Công tác điều dưỡng và an toàn người bệnh

10:00 - 10:15

Giải lao

10:15 - 12:00

Công tác điều dưỡng và an toàn người bệnh

12:00 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:30

Xử lý khủng hoảng thông tin tại Bệnh viện

15:30 - 15:45

Giải lao

15:45 - 16:00

Lượng giá khóa học

16:00 - 17:00

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN

Chụp ảnh lưu niệm

 

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2r2slce