Chương trình đào tạo ngắn hạn Quản lý chất lượng bệnh viện cho chuyên trách

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CHO

CHUYÊN TRÁCH

---

---

Đối tượng: Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.

Thời gian: 5 ngày

Địa điểm: Theo yêu cầu của cơ sở

Mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng, các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Phân tích được các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trong bệnh viện.

3. Phân tích được phương pháp thực hiện các bước quản lý chất lượng toàn diện.

4. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện.

Phương pháp học tập

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

Giảng viên

1. PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

2. GS.TS. Đào Văn Dũng, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

3. PGS.TS. Hoàng Minh Hằng, Giảng viên Đại học Y Hà Nội

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Bộ môn Tổ chức & Quản lý Y tế, Viện Đào tạo YHDP & YTCC

5. ThS. Trần Thị Minh Phượng, Giảng viên, Viện KHQLYT

Tài liệu tham khảo

1. Phan Văn Tường và CS (2010), Quản lý chất lượng bệnh viện (áp dụng quản lý chất lượng toàn diện TQM trong bệnh viện), Nhà xuất bản Lao động xã hội.

2. Ủy ban Giám định Quốc tế JCI, Tiêu chuẩn cấp phép bệnh viện chất lượng quốc tế JCI.

3. Bộ Y tế (2008), Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 về Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế.

4. Bộ Y tế (2013), Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện.

5. Một số dự án đã thực hiện tại các Bệnh viện.

6. Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point).

Phương pháp đánh giá

Học viên sẽ phân tích các bước của mô hình quản lý chất lượng bệnh viện, cuối khoá học nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch quản lý chất lượng cho một bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

Chương trình khung

STT

Chủ đề/nội dung

Thời lượng

(tiết)

1

Tổng quan về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

- Khái niệm

- Nguyên tắc, các phương pháp tiếp cận Quản lý chất lượng

4

2

Các mô hình quản lý chất lượng; điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình, áp dụng các mô hình vào bệnh viện:

- 5S

- PDCA

- ISO

- TQM

- 6 SIGMA

- JCI

4

3

Chu trình, đặc tính, nguyên lý, nguyên tắc chất lượng

- Triển khai, điều hành hoạt động

- Quản lý chất lượng và vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong quản lý chất lượng bệnh viện

4

4

Làm việc nhóm trong quản lý chất lượng

- Vai trò của lãnh đạo nhóm

- Vai trò các thành viên nhóm

- Tổ chức hoạt động nhóm

- Chẩn đoán tính cách trong tổ chức hoạt động nhóm

4

5

Lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện

- Khái niệm, nguyên tắc lập kế hoạch

- Lập kế hoạch theo từng loại mô hình quản lý chất lượng

- Lập kế hoạch hoạt động chất lượng tổ/phòng/Hội đồng quản lý chất lượng

4

6

Các phương pháp đo lường chất lượng trong quản lý

4

7

Xây dựng đề án/dự án can thiệp cải tiến chất lượng bệnh viện

1. Các phương pháp xác định vấn đề chất lượng và lựa chọn ưu tiên, mục tiêu cải tiến

2. Các phương pháp đánh giá tình hình hiện tại của vấn đề

3. Các phương pháp phân tích vấn đề

4

8

Xây dựng đề án/dự án can thiệp cải tiến chất lượng bệnh viện (tiếp)

1. Các phương pháp lựa chọn giải pháp

2. Xây dựng kế hoạch và ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng

4

9

Các phương pháp đo lường chất lượng

Chuẩn hóa các chỉ số chất lượng theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện

4

10

Kinh nghiệm cải tiến chất lượng bệnh viện

4


Yêu cầu: Projector, 20 tờ giấy A0, bút, bảng viết, treo/giá treo giấy A0 hoặc máy tính laptop, mỗi nhóm 1 máy (nếu có) cho 10 người/nhóm.

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2qVq6ZW