Chương trình tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội cho nhân viên y tế

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO

NHÂN VIÊN Y TẾ

-----

-----

 

Đối tượng: Điều dưỡng

Thời gian: 5 ngày

Địa điểm: Theo thỏa thuận

Mục tiêu học tập

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của CTXH

2. Một số kiến thức cơ bản về CTXH

3. Thực hành được một các kỹ năng cơ bản trong thực hiện CTXH trong bệnh viện

Phương pháp học tập

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

Giảng viên

1. Ths. Nguyễn Thị Bích Liên, Giảng viên Cục Dân số, BYT.

2. Ths. Nguyễn Thị Ngọc, Cử nhân Công tác xã hội, Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng, Thành viên Hội tâm lý giáo dục TPHCM - Ủy viên Ban Chủ Nhiệm CLB CTXH Chuyên nghiệp TPHCM.

3. CN. Lục Thu Phương, Viện KHQLYT.

Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu Công tác xã hội Y tế của BYT

2. Tài liệu phát tay của giảng viên (Power Point)

Phương pháp đánh giá

  • Học viên sẽ phân tích các bước LKH, theo dõi giám sát hoạt động y tế tuyến xã
  • Lập được KH quản lý dự án

 

Thời gian

Nội dung

Phương pháp

Ghi chú

Ngày 1

- Khai mạc khóa tập huấn.

- Giới thiệu làm quen, mong đợi của học viên; mục tiêu, nội dung và chương trình tập huấn, chia nhóm thảo luận.

Phần I. Kiến thức về CTXH và CTXH trong bệnh viện:

1. Khái niệm CTXH.

2. Một số kiến thức cơ bản về CTXH; Vai trò CTXH trong cuộc sống và trong lĩnh vực y tế; chức năng CTXH; triết lý nghề CTXH; các nguyên tắc CTXH; sự khác biệt giữa CTXH và công tác từ thiện, nguyên tắc CTXH.

3. Thực trạng, nhu cầu CTXH trong các bệnh viện ở Việt Nam.

 

Trao đổi/thảo luận/trình bày kết quả

 

 

 

 

Trao đổi/thảo luận

GV:

Ths. Nguyễn Thị Bích Liên

Ngày 2

Phần II. Các kỹ năng CTXH trong bệnh viện:

Khởi động

1. Kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân: kỹ năng đặt câu hỏi; quan sát, giao tiếp bằng lời, giao tiếp không lời.

2. Kỹ năng tư vấn:

- Quá trình chuyển đổi hành vi.

- Kỹ năng tư vấn.

Trao đổi nhóm/đóng vai giải quyết tình huống

 

Bài tập thực hành nhóm

 

Ngày 3

Khởi động

- Giao tiếp trong bệnh viện: Đón tiếp bệnh nhân, nguyên tắc, phong cách, ngôn ngữ, không gian.

- Tâm lý bệnh nhân, người thân, nhân viên y tế.

- Giao tiếp giữa các thành viên trong BV.

- Mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân, chăm sóc trong CTXH .

- Kỹ năng xử lý các tình huống khó khăn trong giao tiếp.

Bài tập tình huống

 

Hoạt động phiếu màu

 

 

 

Thảo luận nhóm

GV:

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

Ngày 4

Khởi động

- Truyền thông hiệu quả trong bệnh viện.

- Nhiệm vụ và hình thức tổ chức Công tác xã hội trong bệnh viện.

- (Hành lang pháp lý, nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hệ thống thực hiện...)

- Kỹ năng trò chuyện tạo động lực - ứng dụng trong chăm sóc bệnh nhân.

- Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, kỹ năng phản hồi.

- Ứng dụng tâm lý trong điều trị, chăm sóc bệnh nhi và hỗ trợ thân nhân - Trường hợp điển cứu.

 

Phương pháp nêu ý kiến

 

Đóng vai

 

 

 

Thảo luận nhóm nhỏ

GV:

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

Ngày 5

- Thực hành các kỹ năng CTXH trong giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

- Rút kinh nghiệm buổi thực hành.

- Hỏi đáp thắc mắc.

- Những việc nên làm - nên tránh trong công tác CTXH trong bệnh viện.

- Lượng giá.

- Tổng kết, trao chứng nhận khóa học.

Học viên thực hành trên các khoa, phòng dưới sự hướng dẫn của giảng viên

 

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

 

 

GV:

Ths.Nguyễn Thị Bích Liên

Ths. Nguyễn Thị Ngọc

 

- Ban Tổ chức

Chi tiết chương trình vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2r3KFn8