Chương trình đào tạo cho Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện

Đối tượng: Giám đốc, Phó giám đốc bệnh viện; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo bệnh viện; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo bệnh viện.

Chương trình cho Giám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo Sở Y tế; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo Sở Y tế.

Chương trình cho Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Đối tượng: Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực y tế dự phòng; Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật; cán bộ được quy hoạch chức vụ lãnh đạo đơn vị y tế dự phòng /Kiểm soát bệnh tật; cán bộ có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo đơn vị y tế dự phòng/Kiểm soát bệnh tật.

Chương trình đào tạo cho Trưởng Trạm Y tế xã/phường/thị trấn

Đây là chương trình đào tạo bắt buộc đối với Trưởng trạm Y tế xã-phường-thị trấn