Đơn thuốc thần kỳ của bác sĩ

Sau khi khám, bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân. Bệnh nhân hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ, uống xong số thuốc này liệu tôi sẽ hết bệnh được không?

Vị bác sĩ cười đáp:

- Chắc chắn là khỏi.

Bệnh nhân ngạc nhiên:

- Sao ông có thể chắc chắn được chứ?

- Thì từ đó tới giờ ai đến khám tôi cũng kê cho đơnthuốc này, mà chođến nay có ai quay lại đâu.

- @@

truyentieulam.vn