Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Viện Khoa học quản lý Y tế

Tên tiếng Anh: Scientific Institute of Health Management

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SIHM

Email: vienqlyt@gmail.com

Website: vienqlyt.com

Trụ sở: số 2, ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Viện Khoa học quản lý Y tế là tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Viện Khoa học quản lý Y tế.