Khóa đào tạo "Quản lý bệnh viện" tại thành phố Hà Nội tháng 10/2016Thời gian: 5 ngày, từ ngày 17 đến 21 tháng 10 năm 2016 Địa điểm: Khách sạn Bạch Dương, số 463, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện: BGĐ và cán bộ trưởng các khoa/ phòng trong diện quy hoạch lãnh đạo bệnh viện. Số lượng học viên: 60 cán bộ quản lý của hơn 40 bệnh viện trong toàn Thành phố Hà Nội