Khóa đào tạo "Quản lý chất lượng bệnh viện" - Bệnh viện Tâm thần tháng 5-6/2017Thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Viện Khoa học Quản lý Y tế tổ chức khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện Tâm thần...

Thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, nhằm mục đích nâng cao kiến thức trong công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Viện Khoa học Quản lý Y tế tổ chức khóa tập huấn"Quản lý chất lượng bệnh viện"tại Bệnh viện Tâm thần, thành phố Hồ Chí Minh với sự giảng dạy của PGS.TS. Vũ Khắc Lương - giảng viên cao cấp từ ngày 29 - 30/05/2017 và từ ngày 01 - 03/06/2017.

BS. Trịnh Tất Thắng - Giám đốc BV Tâm thần phát biểu trong buổi lễ khai mạc khóa tập huấn

Khóa tập huấn được thiết kế dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo và quản lý, cán bộ phụ trách quản lý chất lượng bệnh viện với tổng số 48 tiết học (5 ngày) bao gồm 22 tiết lý thuyết và 26 tiết thực hành. Thông qua khóa học, các học viên đã có cơ hội học hỏi và ứng dụng được một số nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện, cụ thể:

1. Khái niệm về quản lý bệnh viện, khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng

2. Quản lý chất lượng theo TQM, ISO và Accreditation

3. Nguyên lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng và xây dựng được một Hội đồng làm việc tại bệnh viện. Một số vấn đề trong Thông tư 19/TT-BYT của Bộ Y tế

4. a) Các bước của quản lý chất lượng trong bệnh viện:

- Lựa chọn chủ đề ưu tiên, xây dựng chính sách chất lượng

- Mô tả thực trạng chủ đề ưu tiên, xác định vấn đề tồn tại ưu tiên, phân tích SWOT và xây dựng mục tiêu

- Tìm nguyên nhân của Vấn đề tồn tại ưu tiên bằng ký thuật Ishikawa diagram và Tương quan đơn biến

- Xác định giải pháp và phương pháp thực hiện bằng kĩ thuật Countermeasure Matrix

- Xây dựng kế hoạch chất lượng

- Kiểm định kết quả (Result)

- Chuẩn hóa quy trình (Standardization)

b) Ứng dụng 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế

Khóa tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp với tinh thần giảng dạy nhiệt huyết của giảng viên và thái độ học tập nghiêm túc, tích cực của các học viên. Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành bài kiểm tra đầu ra và đều đánh giá cao chất lượng lớp học, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng và các kỹ thuật, giải pháp thực hiện quản lý chất lượng bệnh viện, thông qua đó, cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế phục vụ người dân.

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn: