Khóa tập huấn "Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh tại bệnh viện" - Bệnh viện Đa khoa Nông NghiệpNội dung: tập huấn về Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện. Thời gian: từ ngày 29/07/2017 đến ngày 19/08/2017. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp. Thành phần học viên: 46 người.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÓA TẬP HUẤN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" - BVĐK NÔNG NGHIỆP

---

Thực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, Viện Khoa học Quản lý Y tế tổ chức khóa tập huấn "Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện" cho các cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp, từ ngày 29/07/2017 đến ngày 19/08/2017. Viện Khoa học quản lý Y tế báo cáo kết quả khóa tập huấn như sau:

I. Thông tin chung

Nội dung: tập huấn về Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện.

Thời gian: từ ngày 29/07/2017 đến ngày 19/08/2017.

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp.

Thành phần học viên: 46 người.

II. Kết quả

2.1. Mục tiêu

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

1. Mô tả được tầm quan trọng và nguyên tắc giao tiếp ứng xử.

2. Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp ứng xử.

3. Phân tích được nguyên lý quản lý chất lượng và ứng dụng trong công tác điều dưỡng.

4. Phân tích được nội dung an toàn người bệnh trong hoạt động điều dưỡng.

2.2. Đánh giá kết quả học tập

Tinh thần học tập: Nhìn chung, các học viên tham gia khóa tập huấn đều chấp hành nội quy lớp học, có thái độ học tập nghiêm túc và nhiệt tình đóng góp ý kiến cho các bài giảng.

Tỷ lệ tham gia khóa học:

46/46 học viên đạt yêu cầu đề ra và được Viện Khoa học quản lý Y tế cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn.

III. Kết quả đánh giá của học viên về khóa tập huấn

1. Về chuyên môn

1.1. Nội dung đánh giá chung

1.2. Đánh giá chi tiết

Ghi chú: mức độ từ 1 (mức đạt thấp) đến 5 (mức đạt cao)

Ghi chú: mức độ từ 1 (mức đạt thấp) đến 5 (mức đạt cao)

  • Những điểm cần điều chỉnh

- Nội dung ngắn gọn, thiết thực hơn.

- Giảm phần lý luận chung, trao đổi kinh nghiệm thực tế đã thực hiện thành công.

- Tăng ví dụ minh họa trong bài giảng.

2. Về công tác tổ chức khóa học

3. Chủ đề học viên mong muốn học trong các khóa học tiếp theo

IV. Kết luận

- Khóa tập huấn đã đạt được những yêu cầu, mục tiêu đề ra.

- Các học viên được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn.

- Đánh giá của các học viên giúp cho Viện Khoa học quản lý Y tế có kế hoạch điều chỉnh, khắc phục điểm chưa phù hợp để các khóa học sau hoàn thiện hơn.