Khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện ĐK thành phố Vinh tháng 10/2017Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo và quản lý, cán bộ phụ trách quản lý chất lượng bệnh viện các tuyến TW, tỉnh/TP và huyện, quận, bệnh viện tư nhân.

Thời gian: 05 ngày, dự kiến trong tháng 10/2017.

Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, 178 Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu học tập:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

1. Nêu được khái niệm về chất lượng theo các quan niệm;

2. Phân tích được các mô hình tam giác chất lượng, ngôi nhà chất lượng và ô vuông chất lượng;

3. Phân tích được khái niệm về quản lý chất lượng;

4. Trình bày được nguyên lý về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng và xây dựng được một đội hình làm việc tại một số cơ sở y tế (bệnh viện);

5. Trình bày được các bước quản lý chất lượng;

6. Thực hành được một số bước QLCL trong một số cơ sở y tế (bệnh viện).

Phương pháp học tập:

- Thuyết trình lý thuyết;

- Case - study;

- Bài tập tình huống (dựa trên thực tế bệnh viên của học viên);

- Thảo luận nhóm nhỏ và nhóm lớn...

Giảng viên:

PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT.

-

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa tập huấn vui lòng liên hệ: Viện Khoa học quản lý y tế, địa chỉ số 2, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: vienqlyt@gmail.com ĐT: 024 3237 3253