Khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện Xây DựngĐối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện (BGĐ, Cán bộ chủ chốt trưởng/phó Khoa, phòng, điều dưỡng trưởng)

Thời gian:05 ngày

Địa điểm:Bệnh viện Xây Dựng, phố Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Mục tiêu học tập:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

1. Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý và quản lý chất lượng.

2. Trình bày được một số nội dung cơ bản quản lý bệnh viện (Quản lý chiến lược, quản lý nhân lực, tài chính, TTBYT).

3. Phân tích được các bước thực hiện quản lý chất lượng toàn diện và các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện.

4. Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện theo cách tiếp cận TQM.

Phương pháp học tập:

Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

Giảng viên:

PGS.TS. Vũ Khắc Lương, Giảng viên cao cấp, Viện KHQLYT

TS.BS. Lê Thị Hằng, Giám đốc Bệnh viện Xây Dựng

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn