Quyết định số 868/QĐ-BYTQuyết định số 868/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Viện trưởng các Viện thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật"

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/2pN8cIs