Quyết định số 869/QĐ-BYTQuyết định số 869/QĐ-BYT: Quyết định về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Thanh tra Y tê"

Chi tiết xem tại đây: http://bit.ly/2qH2rKg