Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện


CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

---

Giao tiếp ứng xử, nâng cao chất lượng điều dưỡng và an toàn người bệnh trong bệnh viện

---

---

Địa điểm: theo yêu cầu của cơ sở

Đối tượng: điều dưỡng

Thời gian: 5 ngày

Thời gian

Nội dung

Phương pháp

Ghi chú

Ngày thứ nhất

- Khai mạc khóa tập huấn;

- Giới thiệu làm quen, mong đợi của học viên; mục tiêu, nội dung và chương trình tập huấn, chia nhóm thảo luận.

Phần I. Kiến thức chung về giao tiếp và ứng xử trong bệnh viện

1. Khái niệm "Giao tiếp"; "Ứng xử"; "Kỹ năng".

2. Một số kiến thức cơ bản về Giao tiếp và ứng xử: Hình thức, vai trò giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện; các biểu hiện, các yếu tố của kỹ năng giao tiếp, ứng xử.

3. Các nguyên tắc của giao tiếp, ứng xử (tôn trọng, bình đẳng, phù hợp, tin cậy, cộng tác, hài hòa lợi ích, tránh xung đột, thẩm mỹ hành vi).

Trao đổi/thảo luận/trình bày kết quả

Trao đổi/thảo luận

Ngày thứ hai

(sáng)

Phần II. Kỹ năng giao tiếp ứng xử và kỹ năng CTXH trong bệnh viện:

A. Các kỹ năng CTXH trong bệnh viện

1. Kỹ năng tư vấn:

- Quá trình chuyển đổi hành vi

- Kỹ năng tư vấn

2. Kỹ năng thấu hiểu: Thái độ của nhân viên Y tế khi làm việc với bệnh nhân: Quan tâm đến người khác và sẵn lòng giúp đỡ; Tôn trọng; Nhiệt tình; Chấp nhận; Sự chân thành; Cảm thông.

3. Kỹ năng đặt câu hỏi.

4. Kỹ năng xử lý các tình huống khó khăn trong giao tiếp: Bệnh nhân không hợp tác chữa bệnh; Bệnh nhân nói nhiều, rối nhiễu tâm lý; Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không kiềm chế được cảm xúc.

Trao đổi nhóm/sắm vai giải quyết tình huống

Bài tập thực hành nhóm

Chiều

Kỹ năng CTXH (tiếp):

1. Mối quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân

2. Kỹ năng phỏng vấn tạo động lực

3. Kỹ năng lắng nghe: Khả năng lắng nghe và giao tiếp rõ ràng, cởi mở với sự cảm thông đối với người bệnh; Khả năng khai thác, đánh giá thông tin và xâu chuỗi các vấn đề xã hội của bệnh nhân. Khả năng tạo ra và duy trì các mối quan hệ hỗ trợ chuyên nghiệp cho bệnh nhân; Khả năng quan sát và hiểu các hành vi bằng lời và không lời của bệnh nhân; Khả năng xây dựng lòng tin đối với bệnh nhân.

- Thực hành các kỹ năng CTXH trong giao tiếp với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

Trao đổi/thảo luận nhóm/bài tập tình huống

Ngày thứ ba

B. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện:

1: Quy trình và nguyên tắc giao tiếp

- Quy trình và yếu tố giao tiếp

- Nghệ thuật giao tiếp phi ngôn từ

- Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả

- Đặc điểm giao tiếp trong bệnh viện

- Ví dụ phân tích: Tình huống giao tiếp

2: Kỹ năng giao tiếp gây thiện cảm

- Sức mạnh của tên gọi và tập trung

- Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu

- Làm sao giữ nét mặt "tươi cười"?

- Hợp sở thích và được tham gia

- Bài tập thực hành

3. Kỹ năng thuyết phục người khác

- Hiểu người, người sẽ hiểu

- Kỹ năng trình bày và thuyết phục

- Giải toả khúc mắc và khó chịu

- Cho đi rồi sẽ được nhận

- Bài tập thực hành: Chữa bệnh khó tính

4. Văn hóa giao tiếp trong bệnh viện

- Thương hiệu và văn hóa bệnh viện

- Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

- Các trụ cột của "ngôi nhà" văn hóa

- Đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử

- Ví dụ thực hành: Văn hóa bệnh viện

Thảo luận nhóm/ sắm vai/giải quyết tình huống

Ngày thứ tư

Quản lý chất lượng

- Khái niệm chất lượng

- Quy trình cải tiến chất lượng điều dưỡng

- Xác định các nội dung có thể cải tiến trong hoạt động điều dưỡng

- Xây dựng dự án nâng cao chất lượng điều dưỡng

Thuyết trình

Làm bài tập nhóm/bài tập cá nhân

Ngày thứ năm

An toàn người bệnh

- Khái niệm an toàn người bệnh

- Đánh giá mức độ an toàn người bệnh

- Các giải pháp an toàn người bệnh

Thuyết trình

Làm bài tập nhóm/bài tập cá nhân

Link tải:http://bit.ly/2ukJZJA