Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện

Viện Khoa học quản lý Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Kính gửi: - Ban lãnh đạo Bệnh viện;
- Các cơ sở y tế.

 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-LHHVN ngày 14/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng Trung Ương - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Viện Khoa học quản lý Y tế,

Căn cứ nhu cầu thực tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế trên toàn quốc, Viện Khoa học quản lý Y tế thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn về "Quản lý chất lượng bệnh viện".

1. Mục tiêu đào tạo:

- Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng.

- Phân tích được các bước thực hiện quản lý chất lượng toàn diện và các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện theo cách tiếp cận TQM.

2. Phương pháp học tập

- Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

- Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

3. Phương pháp đánh giá

Học viên sẽ phân tích các bước của mô hình quản lý chất lượng bệnh viện. Cuối khoá học, nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch quản lý chất lượng cho một bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy Chứng nhận về "Quản lý chất lượng bệnh viện" doViện Khoa học quản lý Y tế cấp, có giá trị trên toàn quốc.

Chương trình khung

Thời gian

Nội dung

Giảng viên/Trợ giảng

Buổi 1

Tổng quan về quản lý và quản lý chất lượng bệnh viện

 

Buổi 2

Các mô hình quản lý chất lượng 5S, ISO, JCJ; điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình và Quản lý chất lượng toàn diện TQM

 

Buổi 3

Bước 1: Xác định vấn đề cần cải thiện

(Phần thực hành: ứng dụng để thực hiện 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện)

 

Buổi 4

Bước 2: Đánh giá tình hình hiện tại

 

Buổi 5

Bước 3: Phân tích vấn đề

 

Buổi 6

Bước 4: Lựa chọn giải pháp, viết kế hoạch hành động

 

Buổi 7

Bước 5,6,7: Kết quả, chuẩn hóa và xây dựng kế hoạch tương lai

 

Buổi 8

Kinh nghiệm áp dụng TQM tại một số bệnh viện Việt Nam

 

Buổi 9

Làm việc nhóm trong quản lý chất lượng

 

Buổi 10

Trình bày kế hoạch quản lý chất lượng và kế hoạch can thiệp tính khả thi tại BV

(Phần thực hành: ứng dụng để thực hiện 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện)

 

 

4. Đối tượng:

Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.

5. Địa điểm học

Tại Hà Nội hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế.

6. Giảng viên:

Gồm các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nghiệp vụ về quản lý y tế, hiện đang phụ trách, lãnh đạo các bệnh viện và công tác tại các sở y tế.

7. Phiếu đăng ký:

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo vui lòng đăng ký danh sách học viên theo địa chỉ của Viện Khoa học quản lý Y tế, hoặc địa chỉ Email: vienqlyt@gmail.com (đính kèm danh sách đăng ký học viên), hoặc điện thoại về Viện Khoa học quản lý Y tế.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Viện Khoa học quản lý Y tế

Số 2, ngõ 1 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (+84) 3793 2719, (+84) 3237 3253

Email: vienqlyt@gmail.com

Ngoài lớp học trên, Viện Khoa học quản lý Y tế có kế hoạch mở lớp đào tạo theo yêu cầu của từng đơn vị. Quý đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.