Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện cho chuyên trách

Viện Khoa học quản lý Y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN CHO CHUYÊN TRÁCH

Kính gửi: - Ban lãnh đạo Bệnh viện;
- Các cơ sở y tế.

 

 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-LHHVN ngày 14/07/2016 của Chủ tịch Hội đồng Trung Ương - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Viện Khoa học quản lý Y tế,

Căn cứ nhu cầu thực tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế trên toàn quốc, Viện Khoa học quản lý Y tế thông báo tuyển sinh khóa đào tạo ngắn hạn về "Quản lý chất lượng bệnh viện cho chuyên trách".

1. Mục tiêu đào tạo:

- Trình bày được khái niệm, các nội dung cơ bản của quản lý chất lượng, các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện.

- Phân tích được các mô hình quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trong bệnh viện.

- Phân tích được phương pháp thực hiện các bước quản lý chất lượng toàn diện.

- Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng cho bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện.

2. Phương pháp học tập

- Áp dụng các phương pháp dạy-học tích cực: động não, thuyết trình, thảo luận trên lớp, thảo luận nhóm và trình bày nhóm nhỏ.

- Sử dụng các phương tiện giảng dạy như bút, bảng, giấy A0, máy chiếu Projector.

3. Phươngphápđánh giá

Học viên sẽ phân tích các bước của mô hình quản lý chất lượng bệnh viện. Cuối khoá học, nhóm học viên sẽ trình bày một báo cáo về kế hoạch quản lý chất lượng cho một bệnh viện và một kế hoạch can thiệp tăng cường chất lượng tại bệnh viện bằng cách áp dụng mô hình quản lý chất lượng.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy Chứng nhận về "Quản lý chất lượng bệnh viện" do Viện Khoa học quản lý Y tế cấp, có giá trị trên toàn quốc.

 

Chương trình khung:

STT

Chủ đề/Nội dung

Thời lượng (tiết)

1

Tổng quan về công tác quản lý chất lượng bệnh viện

- Khái niệm

- Nguyên tắc, các phương pháp tiếp cận Quản lý chất lượng

4

2

Các mô hình quản lý chất lượng; điểm mạnh, điểm yếu của các mô hình, áp dụng các mô hình vào bệnh viện:

- 5S

- PCDA

- ISO

- TQM

- 6 SIGMA

- JCI

4

3

Chu trình, đặc tính, nguyên lý, nguyên tắc chất lượng

- Triển khai, điều hành hoạt động

- Quản lý chất lượng và vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong quản lý chất lượng bệnh viện

4

4

Làm việc nhóm trong quản lý chất lượng

- Vai trò của lãnh đạo nhóm

- Vai trò của các thành viên nhóm

- Tổ chức hoạt động nhóm

- Chẩn đoán tính cách trong tổ chức hoạt động nhóm

4

5

Lập kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện

- Khái niệm, nguyên tắc lập kế hoạch

- Lập kế hoạch theo từng loại mô hình quản lý chất lượng

- Lập kế hoạch hoạt động chất lượng tổ/phòng/Hội đồng quản lý chất lượng

4

6

Các phương pháp đo lường chất lượng trong quản lý

4

7

Xây dựng đề án/dự án can thiệp cản tiến chất lượng bệnh viện

(1) Các phương pháp xác định vấn đề chất lượng và lựa chọn ưu tiên, mục tiêu cải tiến

(2) Các phương pháp đánh giá tình hình hiện tại của vấn đề

(3) Các phương pháp phân tích vấn đề

4

8

Xây dựng đề án/dự án can thiệp cải tiến chất lượng bệnh viện (tiếp)

(4) Các phương pháp lựa chọn giải pháp

(5) Xây dựng kế hoạch và ứng dụng 7 công cụ quản lý chất lượng

4

9

Các phương pháp đo lường chất lượng

Chuẩn hóa các chỉ số chất lượng theo Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về Hướng dẫn quản lý chất lượng bệnh viện

4

10

Kinh nghiệm cải tiến chất lượng bệnh viện

4

 

4. Đối tượng:

Cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức đang làm công tác quản lý bệnh viện hoặc được quy hoạch làm công tác quản lý bệnh viện tại các cơ sở y tế.

5.Địa điểm học

Tại Hà Nội hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế.

6. Giảng viên

Gồm các giáo sư, bác sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm và nghiệp vụ về quản lý y tế, hiện đang phụ trách, lãnh đạo các bệnh viện và công tác tại các sở y tế.

7. Phiếu đăng ký

Các đơn vị có nhu cầu đào tạo vui lòng đăng ký danh sách học viên theo địa chỉ của Viện Khoa học quản lý Y tế, hoặc địa chỉ Email: vienqlyt@gmail.com(đính kèm danh sách đăng ký học viên), hoặc điện thoại về Viện Khoa học quản lý Y tế.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Viện Khoa học quản lý Y tế

Số 2, ngõ 1 đường Trần Quốc Hoàn, tổ 11, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: (+84) 3793 2719, (+84) 3237 3253

Email: vienqlyt@gmail.com

Ngoài lớp học trên, Viện Khoa học quản lý Y tế có kế hoạch mở lớp đào tạo theo yêu cầu của từng đơn vị. Quý đơn vị vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng./.