Viện Khoa học quản lý Y tế tổ chức khóa đào tạo "Quản lý bệnh viện" tại Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm

- Đối tượng: Cán bộ quản lý bệnh viện (BGĐ, Trưởng phó khoa, phòng, điều dưỡng trưởng BV và khoa, cán bộ chuyên viên phòng ban).

- Thời gian học: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018.

- Địa điểm học: Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, 26 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội.