Viện Khoa học quản lý Y tế tổ chức khóa đào tạo "Quản lý chất lượng bệnh viện" tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc GiangThực hiện Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, Viện Khoa học quản lý Y tế phối hợp với Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang tổ chức khóa tập huấn "Quản lý chất lượng bệnh viện" cho các cán bộ viên chức tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017 với tổng số 37 học viên.