Viện Khoa học quản lý Y tế tổ chức tập huấn "Quản lý bệnh viện" tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh LậpThời gian: 04 ngày (các ngày 7, 8, 9 ,10 tháng 09/2017) Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập Thành phần giảng viên: - PGS.TS. Phan Văn Tường, Giảng viên cao cấp - Ths. Nguyễn Mạnh Chủ Thành phần học viên: Trưởng, phó các khoa, phòng của Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

Ngày 7/9/2017, Viện Khoa học quản lý Y tế phối hợp với Công ty CP Thương mại và Phát triển giáo dục miền Trung và Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập tổ chức khóa tập huấn "Quản lý bệnh viện" cho 36 Trưởng, phó các khoa phòng của bệnh viện. Khóa tập huấn diễn ra trong vòng 4 ngày, với các nội dung:

1. Tổng quan Quản lý bệnh viện

2. Lập kế hoạch bệnh viện

3. Quản lý nguồn nhân lực bệnh viện

4. Quản lý chất lượng bệnh viện

5. Kỹ năng giao tiếp trong khám chữa bệnh

6. Trình bày bài tập, tổng kết, đánh giá lớp học

Kết thúc khóa học, 36/36 học viên hoàn thành bài kiểm tra đầu ra và được Viện Khoa học quản lý Y tế cấp chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn "Quản lý bệnh viện".